تکمیل کار ساخت یک شبکه‌ی آبرسانی به ارزش ۴.۲ میلیون افغانی در پکتیا

۱۸ جدی ۱۳۹۷

کار ساخت یک شبکه‌ی آب رسانی در روستای گرمی ولسوالی میرزکی ولایت پکتیا به کمک مالی دفتر یونیسف در چوکات ریاست احیا و انکشاف دهات آن ولایت از سوی برنامه ملی آبرسانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

این شبکه با هزینه‌ی ۴.۲ میلیون افغانی و طول ۱۶۰۰ متر، شامل حفر یک چاه عمیق، ساخت یک ذخیره آب با ظرفیت ۳۰ مترمکعب، نصب ۲۷ تخته سولر و ۱۰ عدد شیردهن می‌شود.

گفتنی است که با ساخت شبکه‌ی مذکور ۲۲۰ خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافته اند.