توزیع اجاق های اصلاح شده

۲۲ ثور ۱۳۹۷

به سلسله فعالیت های انکشافی برنامه انرژی پایدار برای ۱۴۴۰ خانواده در مربوطات ولایت پروان اجاق های اصلاح شده توزیع گردید.

به قول رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت پروان با عرضه خدمات برنامه انرژی پایدار نه تنها روستائیان از مزایای انرژی در بخش پخت و پز و تنویر منازل شان مستفید می گردند، بل با تطبیق پروژه های برق آفتابی، بادی و آبی کوچک چرخ دستگاه های کوچک تولیدی که اکثراً مورد حمایت برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی این وزارت قراردارد و به حرکت در آمده، روستائیان از این ناحیه صاحب منابع عایداتی می شوند.

به همین گونه محمد هارون  شمس یکتن از مسوولین  برنامه انرژی پایدار می گوید :

 توزیع اجاق های اصلاح شده در ولایات هرات، بلخ و ننگرهار نیز آغاز گردیده همزمان با آن زمینه های ایجاد انرژی در قریه ها تحت پلان برنامه قرار دارد.