به زودی یکی از بزرگترین پروژه های آبرسانی افغانستان به بهره برداری می رسد


۱۵ ثور ۱۳۹۷
این پروژه بزرگ ملی که به هزینه نزدیک به ۶۲۷ میلیون افغانی تطبیق میشود آب صحی آشامیدنی را از چشمه سار های سالنگ به ولایت پروان و شهر چاریکار میرساند .
مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات که جهت بازدید و نظارت از کار این پروژه به ولایت پروان سفر کرده است می گوید : این پروژه که به طول بیش از ۳۲ کیلومتر آب آشامیدنی را از منطقه سالنگ به شهر چاریکار می رساند ، به دلیل ساختار جغرافیایی منطقه یکی از پیچیده ترین و بزرگترین شبکه های آب رسانی در سطح آسیا است .

به گفته وزیر احیا و انکشاف دهات با تطبیق این پروژه نزدیک ۲۲۰ هزار نفر در ولایت پروان به آب آشامیدنی دسترسی پیدا میکنند .
گفتنیست این پروژه که در ماه ثور سال ۱۳۹۵ آغاز شده است تا چند ماه آینده به بهره برداری می رسد .
این پروژه همچنان توانسته است که در حدود ۶۵۰۰۰ هزار روز کاری ایجاد کند ، برای ذخیره آب رسیده از سالنگ ، یک ذخیره ۲۵۰۰ متر مکعب آب ساخته شده و از ذخیره قدیمی ۱۰۰۰ متر مکعب نیز استفاده میشود . این پروژه بزرگ آبرسانی برای ۲۵ سال در نظر گرفته شده ودر یک ثانیه ۱۶۳ لیتر آب را به شبکه آبرسانی شهر چاریکار میرساند .
وزیر احیا و انکشاف دهات همچنان با فضل الدین عیار والی پروان نیز ملاقات کرد .
در این دیدار نخست والی پروان ضمن عرض خیر مقدم به وزیر احیا و انکشاف دهات ، مشکلات و نیازمندی های مردم پروان با وی شریک ساخت که عمده ترین آن کمبود دسترسی به آب آشامیدنی صحی و آغاز برنامه انکشاف صنایع روستایی در این ولایت بود .
مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات در مورد پروژه های این وزارت در ولایت پروان صحبت کرد . وزیر احیا و انکشاف دهات از بزرگترین پروژه آب رسانی افغانستان که تامین آب صحی آشامیدنی برای مردم ولایت پروان است نام گرفت که به زودی کار آن تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید . همچنان وزیر احیا و انکشاف دهات گفت : در ماه جولای سال روان میلادی برنامه انکشاف صنایع روستایی ۲۲ ولایت افغانستان را تحت پوشش قرار خواهد داد که پروان نیز جز این ولایت ها است .