حفر(۵۲) چاه در جوزجان

۴ دلو ۱۳۹۵

کار حفاری(۵۲) چاه نیمه عمیق در مربوطات ولایت جوزجان به بهره برداری سپرده شد.

چاه های متذکره در قریه های مختلف در مکاتب محلی و مدرسه های ولسوالی های منگجک، قرقین و خماب به هزینه(۳۹۶۱۹۲۶) افغانی از طریق برنامه ملی آبرسانی، حفظ الصحه و آبیاری وزارت احیا و انکشاف تکمیل و به استفاده روستایئان قرار گرفت.

به قول ملا عبدالقادر ریئس شورای انکشافی ولسوالی قرقین؛ پیش ازاین مردم محل از آب جوی و چاه های سرباز استفاده می نمودند با اتمام کار چاه های مذکور، اهالی منطقه به آب صحی دسترسی پیدا نمودند و مشکلات بیشتر ازهزار شاگرد مکاتب محلی از ناحیه کمبود آب آشامیدنی صحی مرفوع گردیده است.